Socijalne vještine

Učitvam Aktivnosti
Ova aktivnost je završila.

Cilj radionice je razviti jasniju i uvjerljiviju komunikaciju, bolje  razumijevanje drugih te naučiti  se na  ispravan način zauzeti za svoje ciljeve, uvjerenja i prava.