Selekcijski postupak – korak po korak

Loading Aktivnosti
Ova aktivnost je završila.

Što je profesionalna selekcija?  Saznajte što možete očekivati na psihologijskom testiranju i koja je važnost prethodne pripreme.

Namijenjeno za: tražitelje zaposlenja

Prijava dolaska

Prijave dolaska nisu moguće jer je aktivnost završila.