Naučite postaviti cilj

Učitvam Aktivnosti
Ova aktivnost je završila.

Radionica je namijenjena svima koji se žele pobliže upoznati sa važnošću postavljanja i definiranja jasnih i konkretnih ciljeva. Kroz teorijsku pozadinu i praktičan rad sudionici će se upoznati sa raznim tehnikama postavljanja ciljeva.

Prijava dolaska

6 od 10 je slobodno besplatno
Pošalji potvrdu dolaska na: