Kako odabrati buduće zanimanje?

Loading Aktivnosti
Ova aktivnost je završila.

Radionica je namijenjena učenicima sedmih razreda, a zamišljena je kao uvod u profesionalno usmjeravanje. Zajedno s učenicima definiramo pojmove kao što su „zanimanje“, „profesionalni razvoj“ i slično. Učenici će biti upoznati sa srednjim školama i obrazovnim programima u Karlovačkoj županiji.

Prijava dolaska

Prijave dolaska nisu moguće jer je aktivnost završila.