Foto galerija

Okrugli stol sa stručnim suradnicima u osnovnim i srednjim školama (CISOK Šibenik)


Erasmus +

U sklopu projekata Erasmus + udruga mladih "Mladi u EU" ugostila je mlade osobe iz Španjolske, Italije, Grčke, Poljske, Bugarske, Rumunjske i Hrvatske. Prilikom posjeta CISOK-u saznali su više o tržištu rada u RH, te mogućnstima volontiranja.
U sklopu projekata Erasmus + udruga mladih "Mladi u EU" ugostila je mlade osobe iz Španjolske, Italije, Grčke, Poljske, Bugarske, Rumunjske i Hrvatske. Prilikom posjeta CISOK-u saznali su više o tržištu rada u RH, te mogućnstima volontiranja.
U sklopu projekata Erasmus + udruga mladih "Mladi u EU" ugostila je mlade osobe iz Španjolske, Italije, Grčke, Poljske, Bugarske, Rumunjske i Hrvatske. Prilikom posjeta CISOK-u saznali su više o tržištu rada u RH, te mogućnstima volontiranja.
U sklopu projekata Erasmus + udruga mladih "Mladi u EU" ugostila je mlade osobe iz Španjolske, Italije, Grčke, Poljske, Bugarske, Rumunjske i Hrvatske. Prilikom posjeta CISOK-u saznali su više o tržištu rada u RH, te mogućnstima volontiranja.
U sklopu projekata Erasmus + udruga mladih "Mladi u EU" ugostila je mlade osobe iz Španjolske, Italije, Grčke, Poljske, Bugarske, Rumunjske i Hrvatske. Prilikom posjeta CISOK-u saznali su više o tržištu rada u RH, te mogućnstima volontiranja.
U sklopu projekata Erasmus + udruga mladih "Mladi u EU" ugostila je mlade osobe iz Španjolske, Italije, Grčke, Poljske, Bugarske, Rumunjske i Hrvatske. Prilikom posjeta CISOK-u saznali su više o tržištu rada u RH, te mogućnstima volontiranja.
U sklopu projekata Erasmus + udruga mladih "Mladi u EU" ugostila je mlade osobe iz Španjolske, Italije, Grčke, Poljske, Bugarske, Rumunjske i Hrvatske. Prilikom posjeta CISOK-u saznali su više o tržištu rada u RH, te mogućnstima volontiranja.
U sklopu projekata Erasmus + udruga mladih "Mladi u EU" ugostila je mlade osobe iz Španjolske, Italije, Grčke, Poljske, Bugarske, Rumunjske i Hrvatske. Prilikom posjeta CISOK-u saznali su više o tržištu rada u RH, te mogućnstima volontiranja.
U sklopu projekata Erasmus + udruga mladih "Mladi u EU" ugostila je mlade osobe iz Španjolske, Italije, Grčke, Poljske, Bugarske, Rumunjske i Hrvatske. Prilikom posjeta CISOK-u saznali su više o tržištu rada u RH, te mogućnstima volontiranja.
U sklopu projekata Erasmus + udruga mladih "Mladi u EU" ugostila je mlade osobe iz Španjolske, Italije, Grčke, Poljske, Bugarske, Rumunjske i Hrvatske. Prilikom posjeta CISOK-u saznali su više o tržištu rada u RH, te mogućnstima volontiranja.
U sklopu projekata Erasmus + udruga mladih "Mladi u EU" ugostila je mlade osobe iz Španjolske, Italije, Grčke, Poljske, Bugarske, Rumunjske i Hrvatske. Prilikom posjeta CISOK-u saznali su više o tržištu rada u RH, te mogućnstima volontiranja.
U sklopu projekata Erasmus + udruga mladih "Mladi u EU" ugostila je mlade osobe iz Španjolske, Italije, Grčke, Poljske, Bugarske, Rumunjske i Hrvatske. Prilikom posjeta CISOK-u saznali su više o tržištu rada u RH, te mogućnstima volontiranja.

Europski tjedan vještina stečenih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju


10. tjedan cjeloživotnog učenja u CISOK-u Šibenik


Radionice za nezaposlene osobe i tražitelje zaposlenja u CISOK-u Šibenik


Radionice za učenike osnovne škole u CISOK-u Šibenik


Radionice za učenike srednje škole u CISOK-u Šibenik


Predstavljanje CISOK-a Šibenik


10. tjedan psihologije u CISOK-u Šibenik


Radionice za studente u CISOK-u Šibenik


U CISOK-u Zadar 28.03.2017. održana je radionica "Poduzetništvo - je li to za mene?"


Aktivnosti CISOK-a Slavonski Brod u 2016. godini


Sajam obrazovanja 2016. u CISOK-u Slavonski Brod


Razvoj karijere-cjeloživotno učenje i zapošljivost


Edukacija za savjetnike PU Slavonski Brod održana u CISOK-u


Tjedan cjeloživotnog učenja 2016. u CISOK-u Slavonski Brod


CISOK Dubrovnik održao ciklus Komunikacijske vještine za učenike Obrtničke i tehničke škole Dubrovnik

CISOK Dubrovnik održao Ciklus "Komunikacijske vještine" za učenike Obrtničke i tehničke škole Dubrovnik
CISOK Dubrovnik održao Ciklus "Komunikacijske vještine" za učenike Obrtničke i tehničke škole Dubrovnik
CISOK Dubrovnik održao Ciklus "Komunikacijske vještine" za učenike Obrtničke i tehničke škole Dubrovnik
CISOK Dubrovnik održao Ciklus "Komunikacijske vještine" za učenike Obrtničke i tehničke škole Dubrovnik
CISOK Dubrovnik održao Ciklus "Komunikacijske vještine" za učenike Obrtničke i tehničke škole Dubrovnik
CISOK Dubrovnik održao Ciklus "Komunikacijske vještine" za učenike Obrtničke i tehničke škole Dubrovnik

Cisok Dubrovnik na promociji deficitarnih obrtničkih zanimanja u Dubrovačko neretvanskoj županiji

Slike CISOK Dubrovnik
Slike CISOK Dubrovnik
Slike CISOK Dubrovnik

Europski dan poslova Opatija (11.11.2014.)


Klub za zapošljavanje 13.-30.4.2015.


Klub za zapošljavanje 1. - 18.6.2015.


8. Sajam poslova u Vukovaru


Klub za zapošljavanje 7. - 24.9.2015.


Srednjoškolci u CISOK-u


Klub za zapošljavanje 02.- 20.11.2015.


Klub za zapošljavanje 11.1.- 28.1.2016.


7. Sajam informiranja mladih VuMi 2016.


Predstavljanje portala e-Usmjeravanje


Seminar Prepoznavanje i bilježenje kompetencija

Organizran o strane Nacionalnog Europass centra Hrvatske i Agencije za mobilnost i programe EU
Organizran o strane Nacionalnog Europass centra Hrvatske i Agencije za mobilnost i programe EU
Organizran o strane Nacionalnog Europass centra Hrvatske i Agencije za mobilnost i programe EU
Organizran o strane Nacionalnog Europass centra Hrvatske i Agencije za mobilnost i programe EU
Organizran o strane Nacionalnog Europass centra Hrvatske i Agencije za mobilnost i programe EU
Organizran o strane Nacionalnog Europass centra Hrvatske i Agencije za mobilnost i programe EU

Profesionalno usmjeravanje – dvodnevni seminar za pedagoge i psihologe u osnovnim školama 2016.

U organizaciji Euroguidance Hrvatska
U organizaciji Euroguidance Hrvatska
U organizaciji Euroguidance Hrvatska
U organizaciji Euroguidance Hrvatska
U organizaciji Euroguidance Hrvatska

Dojdi osmaš, Zagreb te zove! 2016.


Radionica CISOK-a za studente ALU 28.03.2017.

Radionica "Uspješna komunikacija i prevladavanje straha od javnog nastupa u poslovnom okruženju"
Radionica "Uspješna komunikacija i prevladavanje straha od javnog nastupa u poslovnom okruženju"
Radionica "Uspješna komunikacija i prevladavanje straha od javnog nastupa u poslovnom okruženju"
Radionica "Uspješna komunikacija i prevladavanje straha od javnog nastupa u poslovnom okruženju"
Radionica "Uspješna komunikacija i prevladavanje straha od javnog nastupa u poslovnom okruženju"
Radionica "Uspješna komunikacija i prevladavanje straha od javnog nastupa u poslovnom okruženju"
Radionica "Uspješna komunikacija i prevladavanje straha od javnog nastupa u poslovnom okruženju"
Radionica "Uspješna komunikacija i prevladavanje straha od javnog nastupa u poslovnom okruženju"
Radionica "Uspješna komunikacija i prevladavanje straha od javnog nastupa u poslovnom okruženju"
Radionica "Uspješna komunikacija i prevladavanje straha od javnog nastupa u poslovnom okruženju"

EURES - informativna radionica za savjetnike HZZ-a (22.01.2016.)


CISOK i ja u izboru studija! (siječanj 2016.)


Maturanti - pitajte studente! (29.01.2016.)


Neodlučni osmaši OŠ Sokolovac na radionici u CISOK-u Koprivnica (16.02.2016.)


10. Tjedan cjeloživotnog učenja u CISOK-u Koprivnica (26. - 30.09.2016.)


Sastanak sa stručnim suradnicima škola (28.10.2016.)